Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

SATICI:

VAV Makine İnşaat Mühendislik elekt. Paz. San. Ve Tic. LTD. ŞTİ.

Adres: Hacı Alibey mah. Dumrul Sok. No:75/a Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Telefon: 0222 320 0 272

Ee-posta: bilgi@havvaadem.com

ALICI:

Müşteri

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait havvaadem.com web sitesinden dijital ortamda sipariş verdiği, sözleşmede sözü edilen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. havvaadem.com sitesinin ödeme sayfasında bulunan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından .... tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

Madde 4 - Ürün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Ürün, alıcının teslimini talep etmiş olduğu .... adresinde ....`a teslim edilecektir.

Madde 5 - Teslimat Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, internet sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların gönderi ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde bedava gönderi yapacağını beyan etmişse, gönderi ücreti satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve ürün bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en hızlıca yapılır. Satıcı, ürünün siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenden kaynaklı ürün bedeli ödenmez ise ya da banka prosedürleri kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün gönderimi ve teslimatı yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 6 - Kapıda Ödeme Ücreti

Kapıda ödeme hizmeti ülkemizde faaliyet gösteren kargo şirketleri tarafından sağlanan bir ödeme opsiyonudir. Satıcı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu hizmet için kargo şirketi belirli bir ücret tahsil etmektedir. Sözü edilen hizmet bedeli kargo şirketine ait olup, ürün iadesi durumunda iade edilemez Satıcı bu bedelden sorumlu tutulamaz.

Madde 7 - Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Elektronik mağaza satış sitesinde bulunan Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme biçimi ile teslimat ve kargo bedeline dair olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgilendirildiğini, bilgili olduğunu ve dijital ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürüne ait temel özellikler, Ürünün vergileri dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve kusursuz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı'nın, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasar görmüş ve ayıplı ürünü gönderimin yapıldığı kargo şirketinden teslim alması halinde yükümlülük tamamıyla alıcıya aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürünün sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir. Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın eksikliğindan kaynaklanmayan bir biçimde yetkisiz kişilerce haksız ya da yasalara aykırı olarak kullanılması nedeni hakkında banka ya da finans kuruluşunun Ürünün bedelini Satıcı'ya ödememesi durumunda, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 3 (üç) gün içerisinde Satıcı kuruluşa iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı'ya aittir. Alıcı, promosyon ya da kampanya gereği Satıcı tarafından kendisine teslim edilen bilabedel ürünlerden Satıcı'yı sorumlu tutmayacağını, bütün taleplerden ürününü üretici kuruluşunun münhasıran sorumluluğunu kabul ve beyan eder.

Madde 8 - Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşmeye konu olan ürünün kusursuz, sağlam, siparişte belirtilen niteliklere makul bilgilendirici dökümanları, varsa kullanım kılavuzları ve garanti belgeleri ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan diğer bir kişi/kuruluşa teslimat yapılacak ise, teslimatın yapılacağı kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumundan satıcı sorumlu değildir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir. Satıcı ürünün ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürün/ürünlerden olan ya da olmayan ürün/ürünlerden arızalı ya da sorunlu olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 9 - Sözleşme Konusu Ürün Özellikleri

Ürünün cinsi ve türü, marka/modeli, miktarı, rengi ve bütün vergiler dâhil satış bedeli işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada ifade edildiği gibidir.

Madde 10 - Ürünün Peşin Fiyatı

Ürünün peşin fiyatı sipariş sonu e-posta atılan örnek fatura ve ürün ile beraber müşteriye gönderilen fatura bünyesinde bahsedilen gerekli bilgiler mevcuttur.

Madde 11 - Vadeli Fiyat

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu e-posta atılan örnek fatura ve ürün ile beraber müşteriye gönderilen fatura bünyesinde bahsedilen gerekli bilgiler mevcuttur.

Madde 12 - Faiz

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her yıl belirlediği faiz oranından %30`dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı münhasıran sorumludur.

Madde 13 - Ödeme Planı

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması halinde siteden seçmiş olduğu taksit şekli geçerlidir. Taksitlendirme prosedürlerinde, alıcı ile kart sahibinin bankası arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ilaveten bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Ödeme alıcısı bankaya karşı Alıcı münhasıran sorumludur.

Madde 14 - Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı ürünü teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması durumunda:

a) Alıcı cayma hakkının kullanılmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürünü Satıcı'ya geri göndermelidir.

b) Cayma hakkı kapsamında iadesi yapılacak ürün ambalajı ve kutusu, varsa ürün ile gelen standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye gönderilen ürünlerin de kusursuz ve hasarsız olarak iade edilmesi gereklidir. Ürün, Satıcı'ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gereklidir. Fatura aslı gönderilmediği takdirde KDV ve varsa diğer vergiler ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

c) Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı'ya Alıcı'nın ödediği biçimde iade edilir.

Alıcı iade edeceği Ürün, ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği ürün, ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi durumunda iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Sipariş onayı verildikten sonra, ürünün teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması durumunda ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

Madde 15 - Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının denetiminde olmayan ürün ya da hizmetlere dair sözleşmelerde,

b) Tüketicinin arzuları, istekleri ya da açıkça tüketicinin şahsi, bireysel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan, niteliği nedeniyle geri gönderilemeyen ve hızlı bozulma tehlikesi olan ya da son kullanım tarihi geçme olasılıki olan ürünlerin teslimine dair sözleşmelerde,

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu öğeleri açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından makul olmayanların teslimine dair sözleşmelerde,

d) Tesliminden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara dair sözleşmelerde,

e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu öğeleri açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses ya da görüntü kayıtlarına, program uygulamalarına ve bilgisayar sarf malzemelerine dair sözleşmelerde,

f) Bahis ve piyangoya dair hizmetlerin ifasına dair sözleşmelerde,

g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere dair sözleşmelerde,

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara dair sözleşmelerde ve sözleşmeye konu olan ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış Ürün/Hizmet türlerinden müteşekkil olması durumunda Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması nedeniyle cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Madde 16 - Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu prosedürlerinde temerrüde düşmesi durumunda kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara müracaat edebilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan kaynaklı temerrüde düşmesi durumunda, alıcı, borcun gecikmeli ifasından kaynaklı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 17 - Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen dşayete kadar Alıcının Ürün ya da Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici istekleri ile ilgili ilçe/il tüketici hakem kurulları yetkilidir.

Madde 18 - Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak birçok yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta vasıtasıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, serverlarında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar girdilerinin, bağlayıcı, net ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, .../.../20... tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.